Feltritt

I hestesportens triatlon, feltritt, må hest og rytter fremvise mot, styrke, smidighet og samarbeid på høyt nivå. Som ekvipasje må naturhindre og vanngraver forseres, elegant dressur fremvises og timing, spenst og kommunikasjon utføres i tre forskjellige og krevende øvelser.

Den ultimative test

Et feltritt består av tre forskjellige øvelser med fokus på ulike aspekter av kjemi, tillit og samarbeid mellom hest og rytter. Dressurdelen skal vise rytterens kontroll og hestens lydighet og harmoni. Hestens fremtoning, balanse og stil skal fremkomme uten at rytter skal behøve å gjøre store utslag for å få svar. I sprangprøven testes både rytter og hest på ferdigheter og samspill på en bane med ulike nedslagbare hindre. Sprang gjennomføres ofte før terrengprøven, og vil kunne være avgjørende for om ekvipasjen har ferdigheter nok sammen til å gjennomføre den siste delen.

Terrengprøven ris, som navnet tilsier, i terrenget rundt anlegget og skal være visuelt tiltalende med naturlige hindre. Samspillet mellom hest og rytter settes på harde prøver i ofte krevende terreng som kan inkludere vanngraver, grøfter og andre naturlige hindre.

Hver av øvelsene er krevende i seg selv, så det å mestre alle tre i en konkurranse krever mye av alle deltakerne. Ved vel gjennomført stevne er nok de fleste ryttere unisone i at hesten er menneskets beste venn og at et feltritt er beviset på akkurat det. Tilliten og båndet som skapes ved hard trening i forkant, settes på prøve ved gjennomføring og til slutt bekreftes er sterkt og varig.

Feltritt kan gjennomføres som en individuell konkurranse eller med lag på opptil 4 ekvipasjer, hvorav de 3 beste teller når poengene regnes ut. Poengsystemet baserer seg på straffepoeng ved feil på hinder eller ved overskridelse av tidsgrenser. Totalen ved avslutning av alle tre øvelsene avgjør hvem som står igjen som vinner av selve rittet, men for mange vil gjennomføringen av den krevende øvelsen føles som en seier i seg selv.