Jenter i ridesporten

Det sies at ridning er en jentegreie. Og det stemmer nok et godt stykke på vei uten at det på noen som helst måte skulle være et negativt trekk ved ridningen. Snarere tvert om. For hestesport involverer et annet levende vesen og som alle andre levende vesener så har hesten det best og presterer således også best om den får god omsorg og pleie. Omsorg og pleie appellerer av en eller annen grunn mer til jenter enn til gutter. I alle fall om man generaliserer. Hvorfor det er slik og om man kan gjøre noe for å endre på det skal ikke denne skribenten har noen oppfatning om. Bare slå fast at omlag 80 % av medlemmene i Norges Rytterforbund er jenter i alderen 13 – 19 eller over 26 år er kvinner. Det sier ganske mye.

Jenter som driver med hestesport lykkes bedre enn andre jenter

Det har forresten vært forsket på fenomenet «hestejenter» og det denne forskingen viser er at disse jentene utvikler en større selvtillit og tro på seg selv når det gjelder mestring og evner til å takle nye og uforutsette situasjoner enn det de fleste andre jenter gjør. Videre er nok de aller fleste enige i at det å stelle med hester utvikler ansvarsfølelsen hos unge mennesker. For det er et stort ansvar det å skulle sørge for enn hest ve og vel. Dessuten kan det være en tøff jobb som krever fysisk styrke, men like mye psykisk styrke og bestemthet ettersom man tross alt er avhengig av å vinne det store dyrets aksept og respekt. Det sies derfor at «hestejenter» gjennom sin daglige omgang med hester utvikler de maskuline sidene i seg i større grad enn de eller ville gjort.

Ikke gratis å drive med ridning

Det koster jo tross alt endel å drive med ridning og kanskje er det slik at jenter er flinkere til å bruke noen av de mange gode spareordningene som et etablert for ungdom. Eller at de i alle fall er flinkere til å disponere de penger de måtte ha. Sløser mindre, rett og slett.

På like vilkår

Det fine– og det kan være en grunn til at jenter trekker til sporten – er at det er mange jenter som hevder seg i toppen innen både sprangridning og dressur. Det konkurreres jo alltid på like vilkår. Man har ikke herreklasser og dameklasser i ridning. I så måte hersker det full likestilling mellom kjønnene innen sporten. Det er ikke så mange andre idretter der det er tilfellet.

Likevel er det slik at selv om bredden domineres av jenter så er det fremdeles flest gutter og menn som tar hjem de fleste først plassene i konkurranser. Hva kan det komme av? Kanskje er det guttenes konkurranseinstinkt som spiller inn. Suget etter – eller kanskje presset på – å nå toppen er muligens sterkere for det såkalte «sterke kjønn». Hvem som får mest ut av sin idrett; hun (eller han) som legger mye av sin tid i stallen med stell og omsorg for hesten og mindre tid på det å perfeksjonere sin idrett eller han (eller hun) som legger all sin tid på å bli best, skal være usagt. En ting er imidlertid helt sikkert og det er at ingen når toppen innen verken sprang- eller dressurridning om man ikke legger vekt på begge deler.